فهرست خوانندگان اولیا

+

Hossein Oliyaie
سبک : پاپ


حسین اولیا یکی از خواننده های تازه به دوران رسیده است که در هیپ هاپ در حال خوانندگی است. ایشان از 12 سالگی شروع به تقلید خواننده های مشهور هیپ هاپی و در 16 سالگی شروه به خواندن کرده است.


+

Dj Oliya
سبک : میکس(دی جی)


در حال حاضر دی جی اولیا خود را نشان نداده و گنگ است. کار ایشان حرفه ای نیست ولی به نظر من دی جی خوبی بوده و ریمیکس های ایشان فقط برای سیستم ماشین به درد میخورد و همین